Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Podsumowanie projektu SERPENTE

„Czysta energia to ta, której nie zużywamy”. Takie motto wygłosili uczestnicy konferencji podsumowującej międzyregionalny projekt SERPENTE, współfinansowany ze środków programu Interreg IVC, w którym partnerem był Górnośląski Związek Metropolitalny.

W czasie konferencji podsumowującej projekt partnerzy zaprezentowali zebrane dobre praktyki oraz działania, dotyczące wdrożenia tzw. projektów pilotażowych w wybranych regionach. Uczestnicy konferencji podkreślili, że projekty tego typu są niezwykle cenne, a sama problematyka efektywności energetycznej to istotny i ważny temat w strategicznym podejściu do rozwoju każdego samorządu lokalnego.

W czasie konferencji prof. Riccardo  Basosi z Uniwersytetu w Sienie zaprezentował wyzwania jakie stawia przed krajami UE nowa perspektywa klimatyczna oraz potencjalne źródła finansowania działań w ramach programu Horyzont 2020. Radny Alan Coleman, Burmistrz Hrabstwa Cork podzielił się z uczestnikami doświadczeniami Cork wynikających z udziału w Porozumieniu Burmistrzów oraz wdrożeniem Lokalnego Planu Działania w zakresie ograniczania zużycia energii. Prof. Alessandro Mordini zaprezentował techniczne rozwiązania mające na celu poprawienie efektywności energetycznej urządzeń i źródeł energii. Elisa Milos, przedstawicielka Programu Interreg, zaprezentowała źródła finansowania dostępne w ramach program INTERREG Europe na działania związane wymianą doświadczeń.

Następnie uczestnicy projektu wzięli udział w dyskusji panelowej nt. efektów projektu oraz przyszłości projektów dotyczących efektywności energetycznej. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele partnerów z Włoch, Irlandii, Cypru oraz Szwecji. Moderatorem dyskusji był przedstawiciel Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Konferencja odbyła się 21 listopada 2014r. we Florencji w zabytkowych wnętrzach Palazzo Vecchio, udostępnionej przez miasto Florencję, jednego z interesariuszy projektu. Prezentacje mówców są dostępne na stronie internetowej konferencji www.serpente-project.eu/finalconference.

Szczegółowe osiągnięcia w projekcie zaprezentowane są w ramach publikacji końcowej, która jest dostępna na stronie projektu pod adresem www.serpente-project.eu/finalpublication. Efekty projektu zaprezentowano w filmie, który jest dostępny na kanale projektu na serwisie VIMEO oraz na stronie internetowej projektu.  

 

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a