Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Europejska propozycja dla Katowic i metropolii

Briefing prasowy z udziałem Marcina Krupy, prezydenta Miasta Katowice, oraz Jerzego Polaczka, posła na Sejm RP - zastępcy przewodniczącego sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, b. Ministra Transportu był poświęcony inicjatywie posłów KP Prawa i Sprawiedliwość województwa śląskiego w sprawie przeniesienia do Katowic siedziby jednej z dwóch agencji Unii Europejskiej - mających swoje siedziby w Wielkiej Brytanii i wsparciu tej inicjatywy przez władze samorządowe miasta Katowice.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest grupa posłów PiS z posłem Jerzym Polaczkiem na czele. - Wystąpiliśmy do premier RP z inicjatywą przeniesienia jednej z dwóch agencji Unii Europejskiej do Katowic. Mowa tu o Europejskiej Agencji Leków i Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego*. Upatruję w tym działaniu ogromną szansę dla rozwoju naszego województwa i kraju. Po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, Polska będzie piątym pod względem wielkości państwem w unijnych strukturach. Tymczasem na terenie naszego kraju usytuowana jest tylko jedna agencja europejska, podczas, gdy przykładowo w Hiszpanii cztery, a na Węgrzech dwie – zaznacza poseł Polaczek. W tej sprawie grupa 25 śląskich posłów PiS złożyła interpelację poselską do Beaty Szydło, Premier RP.

- Należy działać szybko, gdyż z doniesień medialnych wynika, że co najmniej kilka państw członkowskich mniej lub bardziej oficjalnie zgłasza chęć przyjęcia siedzib agencji – dodaje poseł.

Prezydent Katowic Marcin Krupa, który wspiera inicjatywę posłów podkreślał, że ulokowanie jednej z agencji europejskich w Katowicach pozytywnie wpłynęłoby na rozwój samych Katowic jak i całej metropolii i porównał zainicjowane starania do próby pozyskania dobrego, stabilnego inwestora. – Katowice mają olbrzymi potencjał – m.in. świetną lokalizację i znakomicie rozwiniętą infrastrukturę drogową, połączenia kolejowe, a także 3 lotniska międzynarodowe w promieniu 100 km. W Katowicach poważnie podchodzimy do tzw. „przemysłu czasu wolnego”, na co zawsze patrzą przychylnym okiem inwestorzy. Jesteśmy przecież Miastem Kreatywnym Muzyki UNESCO, mamy bogatą ofertę kulturalną i sportową, a połowa miasta to tereny zielone.

Prezydent Krupa podkreślił, że ściągnięcie jednej z dwóch agencji do Katowic przyniosłoby wymierne zyski i korzyści. – Pamiętajmy, że przenoszona jest nie tylko instytucja, ale też jej pracownicy, często z całymi rodzinami, którzy mogliby u nas zamieszkać i wydawać u nas pieniądze. Na pewno dysponujemy również doskonałym kapitałem ludzkim, patrząc nie tylko w ujęciu miasta, ale całego regionu, a właściwie przyszłej metropolii. Ulokowanie takiej agencji w przyszłej metropolii Silesia nada również pewnej rangi i pozycji naszemu miastu i całej metropolii.

Załącznik: Interpelacja posłów wraz z sygnatariuszami.

*Europejska Agencja Leków jako zdecentralizowana agencja UE jest odpowiedzialna za ocenę naukową i nadzorowanie produktów leczniczych opracowanych przez firmy farmaceutyczne do stosowania w UE oraz za monitorowanie bezpieczeństwa tych produktów. EMA jest zobowiązana do umożliwienia pacjentom dostępu we właściwym czasie do nowych produktów leczniczych i odgrywa istotną rolę we wspieraniu opracowywania produktów leczniczych. Agencja wykorzystuje szereg mechanizmów regulacyjnych, aby osiągnąć te cele.

*Europejski Urząd Nadzoru Bankowego jest niezależnym organem UE, który ma za zadanie zapewnić skuteczną i spójną regulację ostrożnościową i nadzór w całym europejskim sektorze bankowym. Do ogólnych celów działalności Urzędu należą utrzymanie stabilności finansowej w Unii oraz zapewnienie integralności, efektywności i prawidłowego funkcjonowania sektora bankowego. EUNB zachowuje niezależność, ale odpowiada przed Parlamentem Europejskim, Radą Europejską i Komisją Europejską.

 

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a