Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Przestrzeń dla młodych

W środę 9 listopada w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej odbyła się debata oxfordzka pod tytułem „Metropolia szansą dla młodzieży. Projekty rewitalizacyjne i organizacja przestrzeni dla młodych”, zorganizowana przez Górnośląski Związek Metropolitalny przy współpracy Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza.

Przed publicznością złożoną  z uczniów dąbrowskich szkół o tytułowy temat spierali się wytypowani uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego i V LO w Dąbrowie Górniczej.

Członkami jury byli Zbigniew Podraza, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Katarzyna Dzióba – wiceprezydent Zabrza, Anna Ligocka Żyła – ekspert debat oksfordzkich oraz Wojciech Skrzypek – Dyrektor Biura GZM.

Prezydent Zbigniew Podraza: Cieszę się, że dąbrowska młodzież podejmuje takie tematy, rozmawia o przyszłości i chce aktywnie uczestniczyć w jej kształtowaniu.To ważne, bo ta przyszłość należy do nich. W naszym mieście rozpoczynamy właśnie wielki projekt rewitalizacji terenu po dawnej fabryce Defum. W tej dyskusji niezwykle cenny będzie głos młodych, a także pomysły dotyczące zagospodarowania tego obszaru, jakie wysuną podczas szerokiego programu konsultacji społecznych.

Celem debat oksfordzkich – mówi Wojciech Skrzypek  - jest włączenie młodzieży do dyskusji, zaangażowanie w działania mające na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu młodych ludzi  na kształt i jakość społeczności lokalnej i działań związanych z jej rozwojem.

 

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a