Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Czekamy na śląską metropolię!

Sejm zajął się w piątek 10 lutego projektem ustawy o związku metropolitalnym dla województwa śląskiego. Założenia ustawy przedstawił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Zdzikot i poprosił o nadanie rządowemu projektowi ustawy wysokiego priorytetu. Swoje oświadczenia wygłosili przedstawiciele wszystkich partii politycznych. Sejm skierował rządowy projekt ustawy do prac w komisjach Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Swoje oświadczenia wygłosili przedstawiciele wszystkich partii politycznych. Sejm skierował rządowy projekt ustawy do prac w komisjach Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Treść projektu ustawy tutaj

- Górnośląski Związek Metropolitalny od lat zabiegał o stworzenie prawnych podstaw metropolii. Pozwoli to na współpracę miast przy finansowym wsparciu z budżetu państwa. Warto skorzystać z tej możliwości, by wspólnie zrobić to, co niemożliwe w pojedynkę - podkreśla Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza i przewodnicząca GZM.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, do związku weszłyby gminy zamieszkane łącznie przez ponad 2 miliony osób. Tylu też mieszkańców odczułoby korzyści związane m.in. z tym, że usługami w zakresie transportu publicznego będzie mógł zarządzać jeden podmiot. - Dobrze zorganizowany transport to nie tylko jeden bilet na pociąg, autobus i tramwaj. To także rozwój infrastruktury rowerowej i nowe możliwości planowania przestrzennego. Zapewnienie szybkiej, wygodnej i taniej komunikacji pozwoli na sprawne dotarcie do pracy, szkoły, na zakupy, do kina, teatru czy na basen - mówi Małgorzata Mańka-Szulik.
Utworzenie związku oznacza także wzmocnienie działań związanych z rozwojem czy promocją metropolii. Pieniądze na to mają być zapewnione dzięki 5-procentowemu udziałowi związku w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na jego obszarze. Kwota ta to około ćwierć miliarda złotych w skali roku!

 

Zdaniem samorządowców
Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, przewodnicząca Zarządu GZM:
Przyjęcie ustawy pozwoli na utworzenie silnego związku na obszarze, który ma wszelki potencjał, aby być metropolią i konkurować z podobnymi regionami w Europie. To dla nas ogromna szansa na wszechstronny rozwój. Jestem przekonana, że województwo śląskie dzięki ustawie metropolitalnej może zyskać m.in. w sferze gospodarczej, kulturalnej, naukowej, medycznej, edukacyjnej czy turystycznej, sportowej i rekreacyjnej, znacząco przyśpieszając upowszechnianie innowacji i wprowadzanie korzystnych zmian. Jako samorządy dysponujemy niezbędnym potencjałem, wolą i determinacją, by wesprzeć stworzenie związku pozwalającego na realizację funkcji społecznych i gospodarczych przypisanych obszarom metropolitalnym.

Marcin Krupa, prezydent Katowic

Dziś otwiera się perspektywa, aby za sprawą nowej ustawy nasza międzygminna aktywność przeniosła się na zupełnie nowy poziom. W momencie, kiedy Rada Ministrów powoła do życia związek metropolitalny naszego województwa, pojawią się pola do wspólnych działań w takich obszarach, jak ochrona powietrza, transport czy rozwój. Jestem gorącym orędownikiem metropolii, bo widzę w niej szansę na wielki skok cywilizacyjny, zarówno dla Katowic, jak i dla każdej gminy, która będzie w ten projekt włączona. Połączone możliwości kilkunastu miast, duży kapitał ludzki, zaplecze uniwersyteckie czy setki miejsc wartych zobaczenia. Razem możemy więcej i musimy to wykorzystać.

Andrzej Kotala prezydent Chorzowa, przewodniczący Zgromadzenia GZM

Dzięki utworzeniu metropolii zyskamy gospodarza, który będzie reprezentował

Śląsk we wszystkich sprawach wykraczających poza kompetencje poszczególnych miast. Na pewno ułatwi to pozyskiwanie strategicznych inwestycji oraz dużych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Niezwykle ważne jest także finansowanie wspólnych działań. Wejście w życie metropolii śląskiej oznacza dodatkowe 250 milionów złotych na rozwój naszego regionu. Taka kwota umożliwi nam między innymi modernizacje publicznego transportu. To już najwyższy czas, aby podnieść standard komunikacji miejskiej na Śląsku

Damian Bartyla, prezydent Bytomia

Miasta Konurbacji Górnośląskiej są naturalnym miejscem na powstanie metropolii. Wzajemne powiązania gospodarcze, infrastrukturalne, codzienna fluktuacja mieszkańców sprawia, że stanowimy jeden wspólny organizm. Powstanie metropolii będzie szansą na poprawienie jakości życia wszystkich mieszkańców miast wchodzącym w GZM. Wspólny transport, rozwiązania infrastrukturalne służące poprawie jakości życia mieszkańców możemy realizować efektywniej dzięki metropolii. Należy pamiętać jednak, że każde z miast ma swoją niepowtarzalną historię i tożsamość, które należy pielęgnować w naszych społecznościach lokalnych. Dla mnie metropolia to partnerska współpraca wszystkich jej  członków. Nasz region ma ogromny potencjał gospodarczy, infrastrukturalny ale również badawczy i naukowy. Działając wspólnie możemy lepiej go wykorzystać.
 

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a