Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Czekamy na metropolię!

Sprawny transport, wspólna promocja, współpraca w zakresie ustalania przebiegu dróg, a do tego Sejm zajął się projektem ustawy o związku metropolitalnym dla województwa Śląskiego finansowy zastrzyk z budżetu państwa w wysokości 250 mln zł rocznie. Korzyści dla mieszkańców, płynące z utworzenia związku metropolitalnego dla województwa śląskiego, można wymieniać długo. Ustawą w tej sprawie zajmuje się Sejm.

Razem możemy więcej - podkreślają śląscy samorządowcy, którzy z uwagą przypatrują się temu, co wydarzy się w Sejmie. Rządowy projekt ustawy o związku metropolitalnym dla województwa śląskiego trafił pod obrady 10 lutego. Sejm skierował go do prac w komisjach Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych, które na połączonym posiedzeniu omawiać będą ustawę we wtorek 21 lutego.

- Górnośląski Związek Metropolitalny od lat zabiegał o stworzenie prawnych podstaw metropolii. Pozwoli to na współpracę miast przy finansowym wsparciu z budżetu państwa. Warto skorzystać z tej możliwości, by wspólnie zrobić to, co niemożliwe w pojedynkę - podkreśla Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza i przewodnicząca GZM.

Do związku weszłyby gminy zamieszkane łącznie przez ponad 2 miliony osób. Tylu też mieszkańców odczułoby korzyści związane m.in. z integracją transportu publicznego oraz uporządkowaniem i lepszym wykorzystaniem przestrzeni publicznej. Utworzenie związku oznacza także wzmocnienie działań dotyczących rozwoju czy promocji. Pieniądze na to mają być zapewnione dzięki 5-procentowemu udziałowi związku w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na jego obszarze. Kwota ta to około ćwierć miliarda złotych w skali roku!

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, przewodnicząca Zarządu GZM
Przyjęcie ustawy pozwoli na utworzenie silnego związku na obszarze, który ma wszelki potencjał, aby być metropolią i konkurować z podobnymi regionami w Europie. To dla nas ogromna szansa na wszechstronny rozwój. Jestem przekonana, że województwo śląskie dzięki ustawie metropolitalnej może zyskać m.in. w sferze gospodarczej, kulturalnej, naukowej, medycznej, edukacyjnej czy turystycznej, sportowej i rekreacyjnej, znacząco przyśpieszając upowszechnianie innowacji i wprowadzanie korzystnych zmian. Jako samorządy dysponujemy niezbędnym potencjałem, wolą i determinacją, by wesprzeć stworzenie związku pozwalającego na realizację funkcji społecznych i gospodarczych przypisanych obszarom metropolitalnym.


Michał Wójcik, wicemister sprawiedliwości
To jest najważniejsza ustawa w województwie śląskim od stu lat. Jest tak ważna, ponieważ Śląsk jest dzisiaj zdegradowany, zdemolowany w wielu obszarach. Metropolia jest szansą dla mieszkańców. To są nowe inwestycje, pieniądze, to jest wyższa jakość życia. A przede wszystkim to jest nowy pomysł na promocję tego obszaru, czyli ściąganie inwestycji. Inwestorzy na świecie interesują się tym, gdzie są obszary metropolitalne, bo to jest skoncentrowanie inwestycji, innowacyjności, połączenia nauki z przedsiębiorczością. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdziło, że lipcowy termin zostanie utrzymany, więc nie ma tutaj zagrożenia.

Jerzy Polaczek, poseł na Sejm
To ustawa, która tworzy nowoczesny system zarządzania. Takie rozwiązanie będzie służyć również promocji i wpłynie na lepsze postrzeganie Górnego Śląska, również na arenie międzynarodowej, bo metropolia pomoże w stworzeniu nowego wizerunku regionu. Samorządy na Śląsku są przygotowane, a koncepcja, kształt i dokumentacja niezbędne do powstania związku metropolitalnego są praktycznie gotowe. Konieczność utworzenia związku metropolitalnego w województwie śląskim rozumieją środowiska lokalne, w tym czołowi ekonomiści i socjologowie, prawnicy, eksperci i praktycy w zakresie zarządzania i rozwoju regionalnego, którzy od lat domagają się takich rozwiązań ustawowych.


Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski
Ustawa metropolitalna to najdłużej wyczekiwana ustawa przez nasz region. Jej pierwsze czytanie zostało przyjęte z ogromną akceptacją samorządów, korporacji samorządowych, ale także większości klubów parlamentarnych polskiego Sejmu. To daje nadzieję, że ta ustawa będzie bardzo szybko i merytorycznie przepracowana tak, aby niezwłocznie mogła zostać przedłożona prezydentowi do podpisu. Celem zasadniczym jest, by 1 lipca 2017 roku ustawa weszła w życie tak, aby metropolia od 1 stycznia 2018 roku mogła funkcjonować już na „pełnych obrotach”. A ten sześciomiesięczny okres będzie czasem przystosowawczym i organizacyjnym dla samorządów i dla samej metropolii.

Marcin Krupa, prezydent Katowic

Dziś otwiera się perspektywa, aby za sprawą nowej ustawy nasza międzygminna aktywność przeniosła się na zupełnie nowy poziom. W momencie, kiedy Rada Ministrów powoła do życia związek metropolitalny naszego województwa, pojawią się pola do wspólnych działań w takich obszarach, jak ochrona powietrza, transport czy rozwój. Jestem gorącym orędownikiem metropolii, bo widzę w niej szansę na wielki skok cywilizacyjny, zarówno dla Katowic, jak i dla każdej gminy, która będzie w ten projekt włączona. Połączone możliwości kilkunastu miast, duży kapitał ludzki, zaplecze uniwersyteckie czy setki miejsc wartych zobaczenia. Razem możemy więcej i musimy to wykorzystać.

Andrzej Kotala prezydent Chorzowa, przewodniczący Zgromadzenia GZM
Dzięki utworzeniu metropolii zyskamy gospodarza, który będzie reprezentował Śląsk we wszystkich sprawach wykraczających poza kompetencje poszczególnych miast. Na pewno ułatwi to pozyskiwanie strategicznych inwestycji oraz dużych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Niezwykle ważne jest także finansowanie wspólnych działań. Wejście w życie metropolii śląskiej oznacza dodatkowe 250 milionów złotych na rozwój naszego regionu. Taka kwota umożliwi nam między innymi modernizację publicznego transportu. To już najwyższy czas, aby podnieść standard komunikacji miejskiej na Śląsku.

Damian Bartyla, prezydent Bytomia
Miasta konurbacji górnośląskiej są naturalnym miejscem na powstanie metropolii. Wzajemne powiązania gospodarcze, infrastrukturalne, codzienna fluktuacja mieszkańców sprawiają, że stanowimy jeden organizm. Rozwiązania służące poprawie jakości życia mieszkańców możemy realizować efektywniej dzięki metropolii. Należy pamiętać jednak, że każde z miast ma swoją niepowtarzalną historię i tożsamość, które należy pielęgnować. Dla mnie metropolia to partnerska współpraca wszystkich jej członków. Nasz region ma ogromny potencjał gospodarczy, infrastrukturalny, badawczy i naukowy.

Do pobrania:

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a