Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Ustawa po poprawkach komisji

Sejmowe komisje Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przekazały do Sejmu ustawę o związku metropolitalnym woj. śląskiego z poprawkami oraz wnioskiem mniejszości.

W druku 1302 czytamy: Sejm na 35. posiedzeniu w dniu 10 lutego 2017 r. - na podstawie art. 39 ust. 2 regulaminu Sejmu - skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia. Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2017 r. wnoszą: W y s o k i S e j m uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Pełny dokument tutaj

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a