Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Senat za ustawą!

16 marca 2017 r. Senat RP przyjął ustawę o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Za było 58 senatorów.

W senackim uzasadnieniu czytamy m.in.:

Był to rządowy projekt ustawy. Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa określa tryb tworzenia oraz zasady funkcjonowania związku metropolitalnego w województwie śląskim. Ponadto w ustawie określono, że związkiem jest zrzeszenie gmin tego województwa, charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkuje co najmniej 2 mln mieszkańców.

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 9 marca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 marca 2017 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 marca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 14 marca 2017 r. Komisja wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek. Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu był senator Andrzej Pająk. Głos zabrał także Sebastian Chwałek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który odpowiadał na pytania senatorów.

Za ustawą głosowało 58 senatorów, przy 22 głosach przeciw i 3 wstrzymujących.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a