Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Inauguracja Obserwatorium

We wtorek 4 kwietnia 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyło się seminarium pt. „Nauka dla samorządu – wiedzieć, żeby działać” inaugurujące współpracę międzyuczelnianą w ramach Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM).

Podczas spotkania podpisane zostały porozumienia z instytucjami partnerskimi, współpracę nawiązało pięć uczelni: Uniwersytet Śląski, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, a także Główny Instytut Górnictwa.

W uroczystości udział wzięli rektorzy uczelni, reprezentanci samorządu: prezydenci miast, członkowie rad miejskich, a także przedstawiciele środowiska akademickiego i urzędnicy odpowiedzialni za rozwój miejski. Uczestników powitali: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski oraz przewodniczący komitetu sterującego i inicjator OPMiM dr hab. Robert Pyka.

Wydarzenie było okazją do prezentacji Obserwatorium i jego potencjału badawczego oraz omówienia najważniejszych wyników pierwszych przeprowadzonych badań. Podczas spotkania odbył się również panel dyskusyjny z udziałem koordynatorów zespołów badawczych OPMiM oraz przedstawicieli samorządów odpowiedzialnych za rozwój miast.

Naukowcy przedstawili wyniki badań przeprowadzonych w ramach działalności Obserwatorium. Miały one na celu określenie potrzeb jednostek samorządowych w zakresie ich funkcjonowania na terenie śląsko-zagłębiowskiego obszaru metropolitalnego oraz zadań, jakie może realizować Obserwatorium. Badania te pozwoliły na zdefiniowanie priorytetowych projektów badawczych oraz ukierunkowanie działalności Obserwatorium na realizację faktycznych potrzeb jednostek samorządu terytorialnego. Drugim podjętym przez OPMiM zagadnieniem badawczym była ocena współpracy miast w ramach konurbacji śląskiej w perspektywie utworzenia związku metropolitalnego w województwie śląskim. Prezydenci mieli okazję wypowiedzieć się na temat pozytywnych następstw współpracy, a także czynników, które ją hamują. Na tej podstawie autorzy badań sformułowali określone rekomendacje, które powinny usprawnić działanie przyszłego związku metropolitalnego. Pełne wyniki badań opublikowano w formie ogólnodostępnego raportu (tutaj)

Koordynowane przez Uniwersytet Śląski Obserwatorium zostało powołane w 2016 roku. Pracujący w zespołach badawczych OPMiM naukowcy wykonują m.in. analizy sektorowe na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego oraz świadczą usługi eksperckie. Badania prowadzone w ramach jednostki mają się przyczynić do dynamicznego i zrównoważonego rozwoju górnośląskiego obszaru metropolitalnego.

"fot. Sekcja Prasowa UŚ".

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a