Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

METROPOLIA – JESTEM NA TAK W 41 GMINACH!

W 41 miastach i gminach naszego regionu zakończył się proces konsultacji z mieszkańcami ustawy o związku metropolitalnym. Mieszkańcy wszystkich gmin wypowiedzieli się za metropolią. Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców na temat przystąpienia gminy, którą zamieszkują do związku metropolitalnego.

W trakcie konsultacji zbierane były odpowiedzi na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za wejściem swojego miasta/gminy w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim?” 

Mieszkańcy mogli głosować w różnej formie: listownie, mailowo, ustawiane były specjalne skrzynki w urzędach gmin oraz np. domach kultury i bibliotekach. W niektórych miastach głosowano także elektronicznie na stronach internetowych (np. w Gliwicach i Katowicach), a  w innych (np. Chorzów) formularze zbierali ankieterzy.

Najwcześniej, 11 kwietnia konsultacje rozpoczęły się w Sosnowcu. Najpóźniej na to pytanie odpowiadali mieszkańcy w Wyrach, bo konsultacje wystartowały 28 kwietnia. Tam też, oraz w Bojszowach najpóźniej się zakończyły, czyli 11 maja.

Łącznie w 41 gminach głosowało blisko 12,5 tys. osób. Najwięcej w Katowicach, Chorzowie oraz Gliwicach. 100 proc głosów ważnych oddano w Chełmie Śląskim, Lędzinach, Mierzęcicach i Rudzińcu. Najwyższa frekwencja była w Pyskowicach, gdzie w tej sprawie głosowało blisko 4 proc. mieszkańców.

Mieszkańcy wszystkich gmin głosowali bez wyjątku „za” przyszłym związkiem metropolitalnym. Za przystąpieniem do metropolii głosowało średnio w 41 gminach aż 92 proc. mieszkańców. Ani jeden głoś sprzeciwu nie padł w Bieruniu, Chełmie Śląskim, Knurowie i Świętochłowicach. Pełne wyniki konsultacji tutaj.

Po zakończeniu konsultacji radni podjęli uchwały o przystąpieniu ich miast i gmin do związku metropolitalnego. Sesje zaplanowano pomiędzy 27 kwietnia, a 16 maja br. Wszystkie rady w 41 gminach pozytywnie wypowiedziały się w sprawie metropolii, w zdecydowanej wiekszości jednogłośnie. Uchwały rad miejskich będą częścią składową wniosku do Rady Ministrów o utworzenie związku metropolitalnego, który za pośrednictwem wojewody śląskiego zostanie złożony przez Radę Miasta Katowice.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a