Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Rozporządzenie podpisane!

Premier Beata Szydło podpisała 29 czerwca rozporządzenie, powołujące związek metropolitalny w województwie śląskim, które wg ustawy powinno zostać wydane do 30 czerwca br. W uroczystości wziął udział Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.

(foto UW)

Jest to realizacja zapisów ustawy o związku metropolitalnym w woj. śląskim z 9 marca br., podpisanej przez prezydenta 4 kwietnia br. Po spełnieniu wszystkich przewidzianych nią wymogów metropolia powinna powstać na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dniem 1 lipca 2017 r., a zacząć działać od 1 stycznia 2018 r.

Treść rozporządzenia.

Jednocześnie w zielonej dolinie na dachu Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach odbył się briefing prasowy dotyczący podpisania przez Premier Beatę Szydło Rozporządzenia Rady Ministrów ws. utworzenia w woj. śląskim związku metropolitalnego. W spotkaniu udział wzieli: przewodnicząca GZM Małgorzata Mańka-Szulik, wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba oraz poseł Wojciech Szarama.

Zgodnie z ustawą od 1 lipca pełnomocnikiem do spraw utworzenia związku metropolitalnego będzie prezydent miasta Katowice, do którego obowiązków należeć będzie przygotowanie organizacyjne i prawne związku, zwłaszcza opracowanie projektu statutu związku oraz pierwszego budżetu.

Więcej o korzyściach z powołania metropolii tutaj

Środki dla związku ma zapewnić przede wszystkim 5-procentowy udział w podatku PIT płaconym przez mieszkańców metropolii (ponad 300 mln zł rocznie) oraz składka miast członkowskich. Do związku, po przeprowadzonych konsultacjach i odpowiednich uchwałach rad miejskich i gminnych należeć chce 41 miast i gmin, o łącznej powierzchni 2553 km kw, zamieszkałych przez blisko 2,3 mln osób. Zobacz, kto tworzy metropolię.

29 maja katowiccy radni uroczyście przyjęli uchwałę ws. złożenia wniosku do rządu o utworzenie związku metropolitalnego. Galeria zdjęć tutaj

Przygotowany przez biuro GZM wniosek, wraz z wydaną opinią wojewody, a także przyjętą 24 kwietnia pozytywną opinią Sejmiku Woj. Śląskiego oraz szacunkowym dwuletnim planem dochodów i wydatków związku, nad którym prace koordynował skarbnik Katowic, trafił do ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Zgodnie z uzasadnieniem rozporządzenia „zakłada się, że powstanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pozwoli m.in. na: efektywne zarządzanie z perspektywy ponadlokalnej, integrację gmin i skupienie aktywności na kluczowych problemach regionu, stworzenie ośrodka metropolitalnego mogącego skutecznie konkurować z aglomeracjami europejskimi, stanowiącego silny ośrodek wzrostu”. Relacja z uroczystości tutaj

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a