Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu w GZM

W Górnośląskim Związku Metropolitalnym z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Środowiska odbyło się kolejne spotkanie poświęcone miejskim planom adaptacji do zmian klimatu (MPA). Plany dla 16 miast województwa śląskiego powstają w ramach projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. MPA uporządkują i zhierarchizują działania, które należy podjąć w celu jak najlepszego przystosowania miast do zmian klimatu oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Drugie spotkanie Zespołu ds. Ochrony Powietrza i Adaptacji do Zmian Klimatu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego poświęcone Miejskim Planom Adaptacji do zmian klimatu (MPA) odbyło się 13 czerwca br. W województwie śląskim miejskie plany adaptacji powstają dla 16 miast – Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowic (we współpracy z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych) oraz Bielska Białej, Czeladzi, Częstochowy, Gliwic, Jaworzna, Rybnika, Tychów i Zabrza (we współpracy z firmą konsultingową ARCADIS).

Eksperci z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych i firmy konsultingowej ARCADIS przedstawili wyniki analizy czynników klimatycznych i zjawisk pochodnych jako zagrożeń dla miast województwa śląskiego oraz podsumowali dotychczasowy przebieg prac nad MPA w naszym regionie, w tym roboczych warsztatów.

Analiza historycznych danych meteorologicznych z ostatnich 35 lat (1981-2015) wykazała, że najbardziej istotnymi dla miast województwa śląskiego czynnikami klimatycznymi są wysokie temperatury, ulewne deszcze, silne wiatry i burze. – poinformowała dr Janina Fudała z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. – Wzrasta liczba fal upałów z temperaturą powyżej 30°C oraz trwają one dłużej. Zwiększa się również liczba dni suchych z temperaturą powyżej 25°C. Te parametry analizowane w ostatnich 35 latach mają tendencję rosnącą czyli wzrasta częstotliwość ich występowania i nasila się intensywność poszczególnych zjawisk.

Do tej pory w 15 miastach przeprowadzono warsztaty robocze, podczas których przedstawiciele urzędów miast wspólnie z ekspertami analizowali zebrane informacje w celu określenia wrażliwości na zmiany klimatu poszczególnych sektorów miasta i wyboru czterech o największej wrażliwości.

Po warsztatach było możliwe dokonanie podsumowania wyboru czterech najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu sektorów i określenie, które sektory były wybierane najczęściej. Z analizy wyników przeprowadzonej przez zespoły eksperckie wynika, że najczęściej wybieranymi sektorami były: gospodarka wodna, zdrowie publiczne, transport i energetyka – podkreśla dr inż. arch. Justyna Gorgoń z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Dla dalszych prac nad miejskim planem adaptacji do zmian klimatu konieczna jest ocena przygotowania miasta do radzenia sobie ze skutkami zmian klimatu, określana jako potencjał adaptacyjny, którą obecnie finalizują eksperci. Podstawą oceny są analizy danych i informacji z ostatnich 5 lat.

Potencjał adaptacyjny oceniano w ośmiu obszarach: możliwości finansowych miasta, przygotowania służb miejskich, mechanizmów informowania i ostrzegania o zagrożeniach środowiskowych, infrastruktury ochrony zdrowia, ochrony przyrody i błękitno-zielonej infrastruktury, kapitału społecznego czyli poziomu świadomości i aktywności społecznej grup lokalnych, współpracy z innymi samorządami oraz zaplecza innowacyjnego – wyjaśnia Katarzyna Kobiela z ARCADIS.

Projekt „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” realizowany jest przez konsorcjum składające się z: Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego (Lider), Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy konsultingowo-inżynierskiej ARCADIS. Inicjatywa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.

Więcej informacji o projekcie tutaj.

Hasłem „Wczujmy się w klimat” Ministerstwo Środowiska zachęca społeczeństwo do włączenia się w proces przystosowywania do zmian klimatu. Będą to ułatwiać informacje oraz materiały edukacyjne dostępne na stronie internetowej projektu – www.44mpa.pl.

Projekt jest obecny także w mediach społecznościowych: na facebooku i twitterze.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a