Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Metropolii

Załączamy porządek I sesji Zgromadzenia Metropolii, która odbędzie się 29 sierpnia w Katowicach. Prezydent Katowic rozesłał go do wszystkich gmin tworzących metropolię. Poniżej zamieszczamy także komentarz prezydenta Marcina Krupy w/s I sesji Zgromadzenia.

Szanowni Państwo,

działając jako pełnomocnik ds. utworzenia związku metropolitalnego wysłałem dziś do Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów 40 gmin tworzących Metropolię zaproszenie na I sesję Zgromadzenia Metropolii, która odbędzie się 29 sierpnia w Katowicach.

W ramach I sesji, zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim, planujemy rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie uchwalenia budżetu Metropolii na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020. Zostanie także rozpatrzony projekt uchwały o przyjęciu projektu statutu związku metropolitalnego. Odbędą się również wybory Przewodniczącego Zgromadzenia Metropolii.

 

Podjąłem decyzję, by do porządku I sesji Zgromadzenia nie wprowadzać punktu dotyczącego wyboru Zarządu Metropolii, w tym Przewodniczącego Zarządu. Przez ostatnie miesiące ciężko pracowaliśmy, by zbudować metropolię. Niejednokrotnie proces ten wymagał pójścia na kompromis i współpracy ponad podziałami – ale dzięki temu nasze wspólne działania zaowocowały utworzeniem pierwszej polskiej metropolii. Jestem pewien, że wszyscy włodarze gmin, podobnie jak i ja, wierzą, że metropolia jest ogromną szansą na skok cywilizacyjny dla wszystkich miejscowości, które ją dziś tworzą. Tej szansy nie możemy zaprzepaścić.

W ostatnich tygodniach odbyło się wiele rozmów dotyczących także obsady Zarządu Metropolii. Niestety,  nie udało się osiągnąć zgodnego stanowiska w tej sprawie, a nie wyobrażam sobie, żeby nasza współpraca rozpoczęła się od konfliktów personalnych, które negatywnie by rzutowały na jej funkcjonowanie w przyszłości. Na metropolię czekaliśmy kilkanaście lat i zaprzepaszczenie tej szansy byłoby niewybaczalnym błędem. Dlatego jestem przekonany, że patrząc w perspektywie długofalowej, dla dobra regionu najlepszym rozwiązaniem jest wybór członków zarządu metropolii kilka tygodni później – w atmosferze zgody i konsensusu.

Naszym kluczowym i priorytetowym zadaniem jest skoncentrowanie się na kwestiach merytorycznych i podjęcie optymalnych działań na rzecz poprawiania jakości życia naszych mieszkańców.

Marcin Krupa

Prezydent Katowic

Pełnomocnik ds. Związku Metropolitalnego

Porządek obrad

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a