Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Kontynuacja sesji

Dzisiaj, tj. we wtorek 12 września odbędzie się druga część pierwszej sesji Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Porządek obrad (kontynuacja od pkt 3)

1. Otwarcie sesji.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

3. Wybory Przewodniczącego Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii:

3.1.Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.2 Tajne wybory Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.3 Odczytanie wyników głosowania.

3.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

4. Przekazanie prowadzenia sesji wybranemu Przewodniczącemu Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2017 rok.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Statutu związku metropolitalnego „Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia".

8. Komunikaty i wolne wnioski.

9. Zamknięcie sesji.

W trakcie pierwszej części sesji wprowadzono zmiany w porządku, polegające na dopisaniu następujących punktów - wybór Przewodniczącego Zarządu Metropolii oraz pozostałych Członków Zarządu Metropolii.

 

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a