Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Drodzy Mieszkańcy metropolii

Zadaniem Górnośląskiego Związku Metropolitalnego było doprowadzenie do utworzenia metropolii w województwie śląskim. Obecnie cel ten został osiągnięty.

Drodzy Mieszkańcy metropolii

Zadaniem Górnośląskiego Związku Metropolitalnego było doprowadzenie do utworzenia metropolii w województwie śląskim. Obecnie cel ten został osiągnięty.

Dlatego GZM, po stworzeniu warunków do zainicjowania działalności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w naturalny sposób kończy swoje funkcjonowanie.

Dziękuję wszystkim, którzy w ramach struktur GZM włączyli się w pracę na rzecz naszego regionu, podejmując wspólne inicjatywy gospodarcze, edukacyjne i kulturalne, a także przyczynili się do stworzenia norm prawnych umożliwiających powstanie metropolii.

Wyrazy wdzięczności kieruję dla prezydentów miast GZM, którzy rozpoczęli tworzenie metropolii, a szczególnie dla prezydenta Katowic Marcina Krupy, pełnomocnika ds. utworzenia związku metropolitalnego, Wojewody Śląskiego, Jarosława Wieczorka, parlamentarzystów, administracji rządowej i samorządowej oraz postaci, które jak ks. abp Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki wspierały naszą inicjatywę.

Wyrażam radość, że wprowadzenie w życie przyjętych rozwiązań legislacyjnych przyczyni się do zacieśniania więzów społecznych, kulturowych i gospodarczych łączących nasze miasta. Zapewni też możliwość pełniejszego ich rozwoju oraz integracji i aktywizacji mieszkańców.

Informuję jednocześnie, że od dnia 31 grudnia 2017 roku wszelkie prawa i obowiązki GZM zostają przeniesione na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

 

Małgorzata Mańka-Szulik

Przewodnicząca Zarządu GZM

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a