Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Aktualności

Ustawa metropolitalna już w Sejmie

Rząd skierował ustawę metropolitalną do Sejmu. Projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim stanowi odpowiedź na potrzebę utworzenia związku metropolitalnego na obszarze Górnego Śląska, którą tuż po wejściu w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych wyrażały miasta zrzeszone w Górnośląskim Związku Metropolitalnym.

W Bytomiu debata z młodzieżą

Cieszę się, że rozmawiając na temat rewitalizacji Bytomia i przyszłości metropolii, możemy posłuchać głosu młodych ludzi, bo to oni już za kilka lat będą decydować o naszym mieście. Rewitalizacja Bytomia jest szansą dla całej Metropolii – mówił Damian Bartyla, prezydent Bytomia, podczas debaty oksfordzkiej, w której udział wzięli uczniowie bytomskich szkół.

Metropolia – duży krok do przodu!

Rząd wywiązał się z obietnic i 27 września przyjął projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Realne staje się utworzenie Metropolii Silesia w lipcu 2017 roku i rozpoczęcie działalności 1 stycznia 2018 roku. Wbrew obawom o opóźnienie finansowania, związek metropolitalny może liczyć na pełne 5% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze związku, począwszy od 2018 roku.

Europejska propozycja dla Katowic i metropolii

Briefing prasowy z udziałem Marcina Krupy, prezydenta Miasta Katowice, oraz Jerzego Polaczka, posła na Sejm RP - zastępcy przewodniczącego sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, b. Ministra Transportu był poświęcony inicjatywie posłów KP Prawa i Sprawiedliwość województwa śląskiego w sprawie przeniesienia do Katowic siedziby jednej z dwóch agencji Unii Europejskiej - mających swoje siedziby w Wielkiej Brytanii i wsparciu tej inicjatywy przez władze samorządowe miasta Katowice.

Adaptacja do zmian klimatu

W piątek 13 stycznia br. w siedzibie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego odbyło się spotkanie Zespołu ds. Ochrony Powietrza i Adaptacji do Zmian Klimatu, poświęcone miejskim planom adaptacji do zmian klimatu.

Zgromadzenie GZM

13 stycznia 2017 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Dialog buduje Śląskie

Kierunek Śląskie 3.0 wkracza na kolejny etap. W wyniku rozmów z mieszkańcami do programu włączono projekty społeczne oparte na ich pomysłach Celem inicjatywy strategicznej „Kierunek Śląskie 3.0” jest rozwój województwa w oparciu o jego potencjały i atuty. Tym, co wyróżnia go spośród innych dokumentów strategicznych, jest otwartość i oddolny charakter.

O transporcie w Metropolii

W Górnośląskim Związku Metropolitalnym 25 listopada odbyło się spotkanie poświęcone przyszłości transportu w aglomeracji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miast członkowskich.

Kongres Smart Metropolia 2016

W Gdańsku w dniach 23-24 listopada br odbędzie się Kongres Smart Metropolia 2016. Wydarzenie jest organizowane przez Stowarzyszenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot w partnerstwie z Ministerstwem Rozwoju. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a