Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Dokumenty strategiczne

W dziale tym znajdziecie Państwo najważniejsze dokumenty uchwalone przez Zgromadzenie Związku oraz inne ważne i ciekawe opracowania.

Dokumenty Strategiczne

W dziale tym znajdziecie Państwo najważniejsze dokumenty uchwalone przez Zgromadzenie Związku.

Program Rozwoju Gospodarczego Metropolii „Silesia” do 2025 r.

Górnośląski Związek Metropolitalny realizuje projekt pn. Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z opracowaniem Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii "Silesia" do 2025 r. Jest to projekt współfinansowany z Pomocy Technicznej 2007 - 2013, a czas jego realizacji to lipiec 2013 – grudzień 2014.

W ramach realizacji projektu opracowano następujące dokumenty:

I etap: Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miast GZM:

II etap: Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii „Silesia”:

Konsultacje projektu Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii „Silesia” do 2025. r wraz z oceną oddziaływania na środowisko projektu PRG dla Metropolii „Silesia” do 2025 r.

Etap III: końcowe dokumenty

 

Strategia rozwoju systemu gospodarki odpadami

 • Data uchwalenia - 30 września 2008 roku
  Nr uchwały 24/2008
  - plik do pobrania

Strategia promocyjna Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia”

 • Data uchwalenia - 28 kwietnia 2009 roku
  Nr uchwały 36/2009
  - plik do pobrania

Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia” do 2025 r.

INNE CIEKAWE DOKUMENTY:

 • DELIMITACJA REGIONU GÓRNOŚLĄSKO‐ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII „SILESIA” - plik do pobrania
 • RAPORT OTWARCIA – UWARUNKOWANIA I ZAŁOŻENIA DO METROPOLITALNEGO STUDIUM TRANSPORTOWEGO.
  • Projekt nr K-11 017 - plik pdf
  • Korytarze transportu pasażerskiego - plik jpg
  • Zasięg stref - miasta członkowskie GZM i miasta towarzyszące - plik jpg
 • OPRACOWANIE WSPÓLNYCH STANDARDÓW I WYTYCZNYCH DLA KSZTAŁTOWANIA METROPOLITALNEJ POLITYKI ROWEROWEJ W MIASTACH GZM - plik do pobrania
 • KONCEPCJA METROPOLITALNEGO SYSTEMU WYPOZYCZALNI ROWERÓW PUBLICZNYCH (MSWRP) DLA GÓRNOSLASKIEGO ZWIAZKU METROPOLITALNEGO (GZM)- plik do pobrania
 • METROPOLITALNE STUDIUM SYSTEMU TRAS ROWEROWYCH DLA GZM - plik do pobrania
 • RYNEK PRACY W SUBREGIONIE ŚLĄSKIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - plik do pobrania
 • DANE STATYSTYCZNE - OPRACOWANIE GUS
 • Publikacja końcowa projektu SERPENTE 
 • Publikacja końcowa projektu PERIURBAN

 

Do pobrania:

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a