Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Gospodarka

W Metropolii zarejestrowanych jest ponad 200 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Wśród nich największą grupę stanowią osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą (blisko 147 tys.) oraz spółki prawa handlowego.

Z ogólnej liczby działających w regionie podmiotów gospodarczych 96,1% przypada na sektor prywatny. Zdecydowana większość regionalnych podmiotów sektora prywatnego prowadzi usługową działalność rynkową (71,5%). Znaczny udział mają również firmy z sektora przemysłu i budownictwa (20,7%) oraz usług nierynkowych (6,5%). Najmniej liczna jest grupa przedsiębiorstw państwowych. Region śląski, obok dolnośląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego, zaliczany jest do regionów o największej atrakcyjności inwestycyjnej dla kapitału zagranicznego i najmniejszym ryzyku (raporty Instytutu Badań Nad Gospodarką Rynkową).

Na ożywienie gospodarcze regionu wpłynęło także powstanie specjalnej strefy ekonomicznej, gdzie do tej pory zainwestowało wiele międzynarodowych korporacji, powstały nowe miejsca pracy. W regionie zainwestowało łącznie kilkaset firm zagranicznych.

Na obszarze Metropolii działa wiele organizacji o charakterze biznesowym - branżowe i regionalne izby gospodarcze, związki i towarzystwa gospodarcze, ośrodki wspierania przedsiębiorczości, doradcze i informacji gospodarczej. Dużą rolę w rozwoju gospodarczym województwa odgrywa także szybko rozwijający się obiekt targowy Expo Silesia w Sosnowcu, który jest liderem w organizacji imprez wystawienniczych.


Ciekawe strony

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a