Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

GZM KOŃCZY PRACĘ NAD ROWEROWĄ TRIADĄ

Skończyły się właśnie prace nad kolejnym - trzecim opracowaniem z zakresu metropolitalnej polityki rowerowej. To „Metropolitalne studium systemu tras rowerowych dla GZM”. To trzeci komponent z „rowerowej triady”, stanowiąc merytoryczne dopełnienie dwóch poprzednich opracowań, tj. wspólnych standardów i wytycznych dla kształtowania metropolitalnej polityki rowerowej w miastach GZM (grudzień 2013) oraz Metropolitalnego Systemu Wypożyczalni Rowerów dla miast GZM” (lipiec 2014).

W ramach studium wyznaczony został system głównych powiązań rowerowych pomiędzy miastami. Co istotne autorska propozycja poddana została wstępnemu opiniowaniu m.in. przez stosowne wydziały i jednostki miasta, a także władze Nadleśnictwa Katowice, z uwagi na fakt, że część tras przebiega przez tereny leśne. To sprawia, że rower staje się nie tylko typowym środkiem transportu w przestrzeni miast, ale i tradycyjnie pozostaje atrakcyjną i coraz popularniejszą formą rekreacji.

Opracowanie ma charakter pionierski, gdyż jest pierwszą próbą ujęcia komunikacji rowerowej w sposób całościowy dla obszaru Metropolii „Silesia”, nie ograniczając się do granic administracyjnych jej poszczególnych miast członkowskich. Zaproponowane rozwiązania wyznaczają metropolitalny szkielet, który z kolei ma służyć miastom jako baza do uszczegółowienia powiązań rowowych na poziomie lokalnym. Mamy nadzieję, że realizacja systemu metropolitalnego oraz jego stopniowe uzupełnianie przez miasta docelowo pozwoli na uzyskanie zadawalającej i kompleksowej infrastruktury rowowej. To nie tyle wyzwanie na nadchodzący rok, co na kilka najbliższych lat.

Pobierz dokument. Szczegółowe mapy dostępne w biurze GZM. Inne opracowania w ramach projektu Rower Metropolitalny tutaj.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a