Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

GZM do Pani Premier

Małgorzata Mańka Szulik, Przewodnicząca Zarządu oraz Andrzej Kotala, Przewodniczący Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wystosowali pismo do pani premier Beaty Szydło, z wnioskiem o jak najszybsze wydanie rozporządzenia, określającego tryb postępowania w sprawie składania wniosku o utworzenie związku metropolitalnego oraz zakres dokumentów, które należy do wniosku dołączyć.

15 grudnia br. na Zgromadzeniu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Prezydenci wszystkich 14 miast członkowskich zadeklarowali jednogłośnie wolę wejścia w skład związku metropolitalnego oraz wystąpienia w tej sprawie z wnioskiem do Rady Ministrów. Więcej tutaj

W ramach GZM powołane zostały zespoły robocze, opracowano także kilka wariantów obszaru metropolitalnego. Jest gotowy wstępny harmonogram działań zmierzających do utworzenia związku. Jednakże złożenie wniosku wymaga właśnie określenia przez Radę Ministrów trybu postępowania oraz zakresu dokumentów składanych razem z wnioskiem, by związek zaczął działać od stycznia 2017.

- Mamy pełną świadomość tego, że ustawa o związkach metropolitalnych nie jest doskonała, tym niemniej uwzględnia ona szereg rozwiązań od lat zgłaszanych przez środowiska samorządowe. – mówi Małgorzata Mańka Szulik, Przewodnicząca Zarządu GZM – Dlatego miasta tworzące GZM są zdeterminowane dołożyć wszelkich starań, by taki związek dla wzmocnienia potencjału aglomeracji powstał.  

- Jednocześnie zwracamy się z prośbą o spotkanie ze wskazanymi przez Panią Premier osobami odpowiedzialnymi za wykonanie tej ustawy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – dodaje prezydent Chorzowa, Andrzej Kotala, Przewodniczący Zgromadzenia GZM – Chcemy aktywnie brać udział w pracach nad rozporządzeniem, tak by jego zapisy precyzyjnie określały tryb postępowania i zakres dokumentów,

Zgodnie z ustawą o związkach metropolitalnych, granice obszaru metropolitalnego ustala w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. Do jej kompetencji należy także utworzenie związku metropolitalnego na danym obszarze. Powołany będzie też pełnomocnik wojewody ds. utworzenia związku metropolitalnego. Przypomnijmy, że wojewodą śląskim jest Jarosław Wieczorek, były członek zarządu GZM, aktywnie biorący udział w pracach nad ustawą metropolitalną. Zobacz list do pani premier tutaj.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a