Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Deklaracja współpracy rowerowej

W czwartek 17 marca w Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyła się debata oxfordzka pod tytułem „Metropolia szansą dla młodzieży. Rower w Metropolii” zorganizowana przez Górnośląski Związek Metropolitalny oraz Urząd Miejski w Rudzie Śląskiej.

Przed publicznością złożoną z uczniów rudzkich szkół o tytułowy temat spierali się licealiści z I LO i II LO w Rudzie Śląskiej. Mówiono o transporcie, edukacji, inwestorach i nowych miejscach pracy. Sporo uwagi młodzież poświęciła samemu związkowi oraz ustawie metropolitalnej i rowerowi. Oba zespoły przygotowywały się długo do ożywionej dyskusji na temat metropolii i jej przyszłych zadań.

Poziom merytoryczny tej debaty był bardzo wysoki - mówi Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej – to ważne, że młodzież chce zabierać głos w sprawach ważnych nie tylko dla własnego miasta, ale całego regionu. Cieszy fakt, że tematyka rowerowa wzbudziła tyle zainteresowania. Miasto wiele inwestuje w drogi rowerowe i ich oznakowanie, mamy także liczącą 30 km trasę obwodową, która łączy dzielnice miasta.

W jury byli także Małgorzata Mańka Szulik, Przewodnicząca Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Aleksander Kopia, Śląski Oficer Rowerowy oraz Anna Ligocka – Żyła, ekspert w dziedzinie debat, która stwierdziła że w debacie obie strony reprezentowały równy, wysoki poziom. Debatę wygrała strona propozycji, czyli ta, która była za tezą, iż metropolia jest szansą dla młodzieży.

Po debacie młodzieży nastąpiło podpisanie Deklaracji realizacji wspólnej polityki rowerowej na terenie województwa śląskiego między Urzędem Marszałkowskim a Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym. Deklarację podpisali: Małgorzata Mańka-Szulik, Przewodnicząca Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz Henryk Mercik, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Górnośląski Związek Metropolitalny opracował trzy ważne dokumenty dla kształtowania metropolitalnej polityki rowerowej – mówi Małgorzata Mańka-Szulik. To studium systemu tras rowerowych, standardy realizacji infrastruktury rowerowej oraz koncepcja wypożyczalni rowerów. Mamy nadzieję, że to kompendium wiedzy - rekomendowane także przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – przyczyni się do upowszechnienia dobrych wzorców i stopniowego dorównania europejskim dobrym przykładom.

Skutkiem wspólnej i konsekwentnej polityki rowerowej będzie wzrost społecznej mobilności oraz jakości życia w naszym regionie  - mówi  Henryk Mercik - Jesteśmy przekonani, że dzięki naszym aktywnym działaniom i promocji roweru, województwo śląskie stanie się bardziej przyjazne dla rowerzystów, co wpłynie na wzrost jego atrakcyjności wśród mieszkańców i turystów.

Aleksander Kopia dodał: Zamierzamy ściśle współpracować na rzecz integracji środowisk działających na rzecz upowszechnienia roweru, tworzyć trasy rowerowe zgodnie z jednolitymi standardami oraz system wypożyczalni rowerowych zintegrowany z innymi środkami transportu.

Tu relacja Śląskiej Telewizji Miejskiej z debaty oraz podpisania deklaracji.

 

Do pobrania:

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a