Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Dalsze prace nad ustawą metropolitalną

5 lipca w odbyło się posiedzenie sejmowej podkomisji ds. ustroju samorządu terytorialnego, na którym omawiano potrzebne zmiany w ustawie o związkach metropolitalnych.

W spotkaniu wzięła udział Przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz Wojciech Skrzypek, dyrektor biura GZM. Informacje o zmianach w ustawie metropolitalnej przedstawił Wiceminister Sebastian Chwałek, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

29 kwietnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak przekazał Przewodniczącej Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Małgorzacie Mańce-Szulik projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Projekt ten zastępuje wcześniejszą ustawę o związkach metropolitalnych.

Obecnie projekt znajduje się w fazie uzgodnień międzyresortowych. Równolegle prowadzone są dalsze konsultacje z przedstawicielami samorządów. W pracach nowelizacyjnych aktywny udział bierze Górnośląski Związek Metropolitalny.

Minister Chwałek nie wykluczył, że ustawa trafi do sejmu jeszcze w lipcu. Związek metropolitalny powinien powstać w 2016 roku i rozpocząć działalność od 1 stycznia 2017 roku.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a