Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Kolejny apel samorządowców

Samorządowcy Śląska i Zagłębia zwrócili się po raz kolejny o szybkie uchwalenie ustawy metropolitalnej. Po piątkowym zgromadzeniu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, w ich imieniu list do Premier Beaty Szydło podpisała Przewodnicząca Zarządu GZM, Małgorzata Mańka-Szulik.

W piśmie czytamy:

24 czerwca z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pana Mariusza Błaszczaka odebraliśmy projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. W toku dalszych konsultacji wyjaśnione już zostały wszystkie istotne wątpliwości zgłoszone przez samorządy. Wynikający z projektu terminarz jest napięty, więc z niecierpliwością oczekujemy na zakończenie prac nad ustawą, która umożliwi utworzenie związku metropolitalnego w województwie śląskim i rozpoczęcie przez niego działalności od 1 stycznia 2017 roku.

Pragniemy zapewnić, że – jako samorządy – dysponujemy niezbędnym potencjałem, wolą i determinacją, ale bez wsparcia organizacyjnego i finansowego Państwa, nie jest możliwe stworzenie związku pozwalającego na realizację funkcji społecznych i gospodarczych przypisanych obszarom metropolitalnym. Dlatego zwracamy się z wnioskiem do Pani Premier o zabezpieczenie w ustawie budżetowej środków niezbędnych dla zainicjowania działalności związku.

Związek powinien wg zapisów projektu ustawy o związku metropolitalnym w woj. śląskim rozpocząć działalność od 1 stycznia 2017 roku.

Pełna treść listu tutaj.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a