Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

W Bytomiu debata z młodzieżą

Cieszę się, że rozmawiając na temat rewitalizacji Bytomia i przyszłości metropolii, możemy posłuchać głosu młodych ludzi, bo to oni już za kilka lat będą decydować o naszym mieście. Rewitalizacja Bytomia jest szansą dla całej Metropolii – mówił Damian Bartyla, prezydent Bytomia, podczas debaty oksfordzkiej, w której udział wzięli uczniowie bytomskich szkół.

W środę 11 stycznia w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark odbyła się debata oxfordzka pod tytułem „Metropolia Silesia szansą dla młodzieży. Rewitalizacja Bytomia szansą dla Metropolii” zorganizowana przez Górnośląski Związek Metropolitalny przy współpracy Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Przed publicznością złożoną z uczniów bytomskich szkół o tytułowy temat spierali się licealiści z I LO i IV LO w Bytomiu. Członkami jury byli: Prezydent Bytomia– Damian Bartyla, Krzysztpf Lewandowski - wiceprezydent Zabrza, Wojciech Skrzypek, dyrektor biura GZM oraz Anna Skiendziel, ekspert w dziedzinie debat oxfordzkich.

Celem debaty oksfordzkiej, nazywanej też uniwersytecką, była dyskusja nad tezą „Metropolia Silesia szansą dla młodzieży. Rewitalizacja Bytomia szansą dla Metropolii”. Licealiści z I i IV LO w Bytomiu podzieleni na dwie grupy /po 4 osoby/ potwierdzali, ale też i obalali postawioną tezę.

Rewitalizacja Bytomia jest ogromną szansą dla całej metropolii. Musimy ją wykorzystać w 100%, gdyż to my w przyszłości będziemy beneficjentami tych zmian. Górnośląski Związek Metropolitarny jest także szansą dla nas, m.in. zapewniając nam atrakcyjne kierunki kształcenia, czy dobre miejsca pracy. Metropolia to związek miast silnie ze sobą związanych, dlatego rewitalizacja Bytomia powinna być ważna także dla innych śląskich gmin – przekonywali uczniowie z I LO im. Smolenia, którzy byli w grupie Propozycji.

Głos przeciw postawionej tezie zabrali uczniowie z LO IV czyli „Sikoraka”, tworzący grupę nazwaną Opozycja. Ich zadaniem było przekonanie zebranych, że rewitalizacja Bytomia nie ma znaczenia dla metropolii, a tym samym nie jest dla niej żadną szansą. Jej argumenty okazały się jednak za słabe, a zwycięzcą słownego pojedynku zostali przedstawiciele I LO.

Rewitalizacja Bytomia jest w istocie szansą dla całej metropolii – podsumował Damian Bartyla, prezydent Bytomia, członek jury. W latach 70-tych ubiegłego wieku byliśmy silnym miastem o wielkim potencjalnie. Obecnie Bytom boryka się z wieloma problemami: bezrobociem, wykluczeniem społecznym, zdegradowanymi terenami poprzemysłowymi. Przeszliśmy trudną restrukturyzację przemysłu ciężkiego. Naszym głównym zadaniem jest odbudować potencjał gospodarczy miasta. Nadal jesteśmy silnym ośrodkiem na wielu płaszczyznach, jak medycyna, kultura, sport. Wierzę też w ogromny potencjał mieszkańców Bytomia – ludzi, którzy tu mieszkają, pracują, którzy to miasto kochają. Bytom jest istotny dla Metropolii, której prężne funkcjonowanie jest szansą nie tylko dla młodzieży, ale dla wszystkich mieszkańców. My tę szansę wykorzystamy należycie - dodał prezydent.

Młodzież wysłuchała argumentów kolejnych członków jury, m.in. Krzysztofa Lewandowskiego, zastępcy prezydenta Zabrza, który mówił, że łatwo jest zarządzać miastem bogatym, ale trzeba mieć świadomość, jak ciężką pracą jest dobre zarządzanie miastem z problemami, ile determinacji i woli walki trzeba mieć, by zmieniać je na lepsze.

Debata oksfordzka, to kolejne spotkanie z młodzieżą, którą organizuje GZM wspólnie z miastami wchodzącymi w jej skład. Celem debat oksfordzkich jest włączenie młodzieży do dyskusji, zaangażowanie w działania mające na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu młodych ludzi na kształt i jakość społeczności lokalnej i działań związanych z jej rozwojem.

Debata pokazała, że przez dialog i dyskusję młodzi ludzie odważniej wyrażają swoje poglądy. Przed licznie zebranymi licealistami z bytomskich szkół w Teatrze Tańca Rozbark – miejscu, które jest najlepszym przykładem rewitalizacji /tu bowiem mieściła się kiedyś cechownia KWK Rozbark/ wyrazili je głośno. Najlepszym elementem debaty, jest wsłuchiwać się , w to, co mówi strona przeciwna. Metropolia ma dać nam odpowiedź na pytanie, czym będzie ten region w okresie postindustrialnym – podsumował Wojciech Skrzypek, dyrektor biura Górnośląskiego Związku Metropolitarnego, członek jury.

Galeria zdjęć tutaj

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a