Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Ustawa metropolitalna już w Sejmie

Rząd skierował ustawę metropolitalną do Sejmu. Projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim stanowi odpowiedź na potrzebę utworzenia związku metropolitalnego na obszarze Górnego Śląska, którą tuż po wejściu w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych wyrażały miasta zrzeszone w Górnośląskim Związku Metropolitalnym.

Pierwsze czytanie odbędzie się 8 lutego w Sejmie. Realne staje się utworzenie Metropolii Silesia w lipcu 2017 roku i rozpoczęcie działalności 1 stycznia 2018 roku. Wbrew obawom o opóźnienie finansowania, związek metropolitalny może liczyć na pełne 5% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze związku, począwszy od 2018 roku.

Związek metropolitalny w województwie śląskim będzie powołany przez Radę Ministrów. W jego skład wejdą gminy położone w tym województwie zamieszkane łącznie przez ponad 2 mln osób. Dzięki temu, najważniejsze dla mieszkańców usługi, takie jak transport, rozwój i promocja obszaru, będą zarządzane przez jeden podmiot, który będzie brał pod uwagę potrzeby całej metropolii. Związek da możliwość wspólnego kształtowania ładu przestrzennego oraz prac nad wspólną komunikacją.

10 stycznia w wywiadzie dla portalu Onet.pl Przewodnicząca Zarządu GZM, Małgorzata Mańka –Szulik powiedziała: Metropolia dla naszego regionu to ogromna szansa na wszechstronny rozwój. A sprawy naprawdę istotne wymagają uwagi, zaangażowania i nierzadko sporego nakładu pracy osób pełniących służbę na rzecz dobra publicznego. Rozumiem poczucie zniechęcenia wynikające z trwającej latami debaty nad zasadnością, kształtem i kolejnymi modyfikacjami przepisów. Nie można jednak zaniechać podjętych już działań. Jestem przekonana, że województwo śląskie dzięki ustawie metropolitalnej może zyskać m.in. w sferze gospodarczej, kulturalnej, naukowej, medycznej, edukacyjnej czy turystycznej, sportowej i rekreacyjnej znacząco przyśpieszając upowszechnianie innowacji i wprowadzenia korzystnych zmian. Dla osiągnięcia ważnych celów trzeba bowiem powściągnąć emocje, wyzbyć się uprzedzeń i wykazywać wolę współdziałania.

Projekt ustawy tutaj.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a