Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Debata dla młodzieży w Piekarach Śląskich

W czwartek 16 marca w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich odbędzie się debata oxfordzka pod tytułem „METROPOLIA SILESIA SZANSĄ DLA MŁODZIEŻY. KOBIETY SIŁĄ METROPOLII” zorganizowana przez Górnośląski Związek Metropolitalny przy współpracy Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

Przed publicznością złożoną  z uczniów piekarskich szkół, o tytułowy temat spierać się będą wytypowani uczniowie z Akademickiego Zespołu Szkół oraz Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich.

Członkami jury będą Sława Umińska - Duraj, Prezydent Miasta Piekary Śląskie, Małgorzata Mańka-Szulik – Przewodnicząca Zarządu GZM, Prezydent Miasta Zabrze, Anna Ligocka Żyła – ekspert debat oksfordzkich oraz Wojciech Skrzypek – Dyrektor Biura GZM.

Prezydent Piekar Śląskich Sława Umińska-Duraj: Mam nadzieję, że młodzież wykaże się biegłością w sformułowaniu argumentów popierających tezę, że będzie posługiwać się piękną i poprawną polszczyzną oraz że zaskoczy nas, jurorów, umiejętnością wnikliwej analizy i szybkich ripost. W dobie powszechnego użytkowania nowoczesnych narzędzi komunikacji jakość języka systematycznie się pogarsza. Takie debaty mają m.in. na celu wykształcenie umiejętności kulturalnej ale przede wszystkim merytorycznej dyskusji

Celem debat oksfordzkich – mówi Wojciech Skrzypek - jest włączenie młodzieży do dyskusji, zaangażowanie w działania mające na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu młodych ludzi  na kształt i jakość społeczności lokalnej i działań związanych z jej rozwojem.

W załączeniu program.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a