Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Wsparcie dla konsultacji

Biskupi trzech diecezji: gliwickiej, sosnowieckiej oraz katowickiej, bp Jan Kopiec, bp Grzegorz Kaszak oraz Abp Wiktor Skworc skierowali do wiernych swoich diecezji wspólne słowo w związku z tworzeniem związku metropolitalnego.

- Jako pasterze trzech diecezji, na terenie których położone są gminy gotowe do współpracy w ramach nowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jesteśmy przekonani, że projekt ma nie tylko historyczne znaczenie, ale stanowi wyjątkową szansę rozwoju dla wszystkich gmin – czytamy w komunikacie.

Biskupi przypominają, że w związku z podpisaniem przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawy o związku metropolitalnym rozpoczęły się konsultacje społeczne, w czasie których mieszkańcy proszeni są o opiniowanie idei powstania Metropolii.

W komunikacie czytamy także o szansach, jakie daje związek metropolitalny, na wspieranie rozwoju gospodarczego regionu.

- Samorządowcom oraz mieszkańcom zaangażowanym w realizację ustawy o związku metropolitalnym życzymy światła Ducha Świętego oraz wytrwałości w zaangażowaniu dla dobra wspólnego – piszą na zakończenie biskupi.

PRZECZYTAJ TREŚĆ KOMUNIKATU

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a