Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Dąbrowa Górnicza

Atutem Dąbrowy Górniczej jest wyjątkowo korzystne położenie na południu Polski, na skrzyżowani dwóch dróg krajowych DK 94 (Kraków-Wrocław) i DK 1 (Cieszyn-Gdańsk), zapewniające łatwy dostęp do chłonnych rynków w Polsce oraz Północnych Moraw Republiki Czeskiej.

W odległości ok. 20 km od granicy miasta znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach, do którego dogodny i szybki dojazd zapewnia droga ekspresowa.

O gospodarce Dąbrowy Górniczej w dużej mierze decyduje działalność 18 największych przedsiębiorstw, w których zatrudnienie przekracza 250 pracowników. Drugą grupę stanowi 119 firm zatrudniających od 50 do 250 pracowników. 150 firm to przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym (m.in. indyjski, francuski, włoski, szwajcarski, niemiecki, belgijski, austriacki, hiszpański, chiński) oraz znaną w świecie marką.

Wciąż wiodącą rolę pełni przemysł hutniczy oraz koksowniczy, ale od ponad 10 lat silnie zaznacza się obecność przedsiębiorstw branży budowlanej, producentów szkła, branży motoryzacyjnej, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz branży elektronicznej i medycznej. Dzięki korzystnemu usytuowaniu miasta oraz obecności Terminalu Przeładunkowego w Sławkowie, który umożliwia dogodny transport koleją towarów na Ukrainę i do Rosji oraz Azji, Dąbrowa Górnicza zaznacza swoją obecność na mapie ważnych centrów logistycznych. Centra usług wspólnych ArcelorMittal SSC oraz Wipro otwarte w Dąbrowie Górniczej podkreślają istniejący potencjał dla usług outsourcingowych.

Miasto, dysponując atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi i szerokim zasobem kadr, daje duże możliwości rozwijania przedsięwzięć biznesowych. Priorytetowo traktuje te, które sprzyjają aktywizacji gospodarczej, są oparte na nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologiach oraz nowatorskie inicjatywy w sferze rekreacji i turystyki.

187 ha oferty inwestycyjnej objętych jest Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną – Podstrefą Sosnowiecko-Dąbrowską. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na uruchomienie inwestycji na terenach umiejscowionych w strefie mogą liczyć na specjalne ulgi. Ponadto indywidualne i profesjonalne podejście biura obsługi inwestorów do każdego przedsiębiorcy gwarantuje kompleksową i sprawną obsługę.

Dużą rolę w rozwoju gospodarczym i przyciąganiu nowych inwestycji odgrywają Międzynarodowe Targi Katowickie oraz EXPO Silesia w Sosnowcu – organizatorzy wielu imprez wystawienniczych.

860 ha powierzchni 4 dąbrowskich jezior, 4100 ha lasów i 180 ha parków; nowoczesne obiekty: Aquaparku, Hali widowiskowo-sportowej, Centrum Sportów Letnich i Wodnych; system ścieżek rowerowych i tras biegowych oraz atrakcje przyrodnicze jedynej w Europie Pustyni Błędowskiej sprawiają, że miasto stanowi zaplecze rekreacyjne regionu śląskiego. Ofertę kulturalną zapewnia m.in.  zabytkowy Pałac Kultury Zagłębia oraz Muzeum Miejskie Sztygarka z Kopalnią Ćwiczebną, będąca jedną z atrakcji Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego. 

Oferta Kazdębie

Oferta Storczyków

Oferta Tucznawa

Oferta Kwiatkowskiego

Oferta Strzemieszyce

Oferta Perla

Do pobrania:

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a