Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Mysłowice

Atrakcyjnie położone miasto na przecięciu szlaków komunikacyjnych (autostrada A4, trasa S1, Drogowa Trasa Średnicowa, lotnisko Kraków Balice, lotnisko Katowice Pyrzowice) i w centrum dużych rynków zbytu. Niewielkie odległości do metropolii gospodarczych i kulturalnych południowej Polski, duża ilość terenów zielonych czynią Mysłowice atrakcyjnym miejscem pod budownictwo mieszkaniowe oraz inwestycje gospodarcze.

Przemiany społeczno-gospodarcze przyczyniły się do dynamicznego wzrostu handlu i ograniczeniu przemysłu ciężkiego. Planowane inwestycje między innymi budowa Drogowej Trasy Średnicowej czy zagospodarowanie terenów po kopalni Mysłowice pozwolą uwolnić kolejne obszary atrakcyjne z punktu widzenia potencjalnych inwestorów.

Całość rozwoju gospodarczego Miasta jest realizowana i kierowana zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Miasta opracowanej na lata 2004-2020. Jako przykład inwestycji zlokalizowanych w Mysłowicach można wskazać międzynarodowe centrum logistyczne. Obecnie oferuje ono powierzchnie magazynowe z bardzo dobrym położeniem drogowym, a Mysłowiczanom pracę.

Oferta 3 Maja

Oferta Dzierżonia

Oferta Miarki

Oferta Chopina 0,48

Oferta Chopina 2,3

Oferta Chopina 0,23

Oferta Janowska

Oferta Kościelna

Oferta Ziętka

 

 

Do pobrania:

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a