Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

OD MIASTA DO METROPOLII - DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW NA RZECZ OCHRONY POWIETRZA I OGRANICZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

Status: archiwalna
Kiedy: 2015-10-08
Miejsce: TEATR NOWY ZABRZE
Email kontaktowy: konferencja@gzm.org.pl

Opis kliknij, aby rozwinąć tę sekcję

Górnośląski Związek Metropolitalny organizuje w dniu 8 października 2015 r. w Zabrzu VII konferencję z cyklu Od miasta do metropolii pt. „Działania samorządów na rzecz ochrony powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń”. Dyskusję objął patronatem Marszałek Województwa Śląskiego oraz Minister Środowiska. Konferencja współfinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Ochrona powietrza poprzez ograniczanie emisji zanieczyszczeń jest ważnym celem wyznaczonym dla Polski na najbliższe lata. Od wielu lat władze samorządowe podejmują działania zmierzające do ograniczania niskiej emisji na własnym terenie, a obecnie większość gmin pracuje nad stworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej. W szczególny sposób tematyka ograniczania emisji i gospodarki niskoemisyjnej jest postrzegana na Śląsku. Mając na względzie wyznaczone cele ekologiczne, środowisko naukowe intensywnie pracuje nad nowymi sposobami wykorzystania posiadanych surowców. Wielu mieszkańców śląskich miast wymienia stare kotły na nowe, montuje baterie solarne i ogniwa fotowoltaiczne. Przedsiębiorcy dostosowują się do oczekiwań rynkowych w zakresie odnawialnych źródeł energii, a wytwórcy energii planują inwestycje w celu dostosowania zakładów do wymogów dyrektyw unijnych. 

Do pobrania: kliknij, aby rozwinąć tę sekcję

Program kliknij, aby rozwinąć tę sekcję

 • 2015-10-08
  • DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW NA RZECZ OCHRONY POWIETRZA I OGRANICZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

   09:30 – 10:00 REJESTRACJA
   10:00 – 10:25 OTWARCIE KONFERENCJI
   10:00 – 10:10 Powitanie gości - Małgorzata Mańka-Szulik, Przewodnicząca Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Prezydent Miasta Zabrze oraz Andrzej Pilot, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
   10:10 – 10:25 Społeczna odpowiedzialność za środowisko na podstawie encykliki papieskiej LAUDATO SI – ks. dr Arkadiusz Wuwer;

   10:25 – 11:45 SESJA I: Dlaczego warto dbać o powietrze?
   10:25 – 11:05 Diagnoza stanu powietrza na obszarze województwa śląskiego:
   - Jerzy Kopyczok, Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
   - Andrzej Szczygieł, Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska, WIOŚ
   - dr Leszek Ośródka, Kierownik Zakładu Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza,
   Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
   - dr inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Zabrze
   11:05 – 11:45 Dyskusja panelowa – Wpływ zanieczyszczenia powietrza na atrakcyjność inwestycyjną, rozwój, zdrowie i jakość życia mieszkańców Metropolii „Silesia”:
   - dr Marcin Baron, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych, Uniwersytet Ekonomiczny,
   - Prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, Kierownik Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski,
   - dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska, Śląski Uniwersytet Medyczny,
   - Marek Myśliwiec, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej,
   Moderator: redaktor Elżbieta Kazibut-Twórz - Dziennik Zachodni.
   11:45 – 12:00 PRZERWA KAWOWA
   12:00 – 13:50 SESJA II: Co możemy zrobić na rzecz ochrony powietrza?
   12:00 – 12:15 Krajowy Program Ochrony Powietrza – Grażyna Sztandera, Ministerstwo Środowiska;
   12:15 – 12:55 Dyskusja panelowa – nauka, technika i innowacje na rzecz ochrony powietrza:
   - Prof. zw. dr hab. Andrzej Dworak, Dyrektor Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN,
   - Prof. P. Śl., dr hab. Józef Pastuszka, Politechnika Śląska
   - Tomasz Śmilgiewicz, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, FORTUM S.A.,
   - Marek Bieniecki, Z-ca Kierownika Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza, Główny Instytut Górnictwa,
   - Prof. dr hab. Inż. Jarosław Zuwała, Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla;
   Moderator: redaktor Elżbieta Kazibut-Twórz - Dziennik Zachodni.
   12:55 – 13:35 Dyskusja panelowa – jak poprawić jakość powietrza w Metropolii „Silesia”?:
   - Henryk Mercik, Członek Zarządu Województwa Śląskiego,
   - Małgorzata Mańka-Szulik, Przewodnicząca Zarządu GZM, Prezydent Miasta Zabrze,
   - Andrzej Kotala, Przewodniczący Zgromadzenia GZM, Prezydent Miasta Chorzów
   - Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowiec,
   - Andrzej Pilot, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach,
   - Jerzy Kopyczok, Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
   - Andrzej Szczygieł, Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska, WIOŚ
   - Bernard Błaszczyk, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach;
   Moderator: redaktor Elżbieta Kazibut-Twórz - Dziennik Zachodni.
   13:35 – 13:50 Sformułowanie celów / wspólna deklaracja samorządów.

   13:50 – 14:20 LUNCH
   14:20 – 15:15 SESJA III: W jaki sposób realizować zadania związane z ochroną powietrza?
   14:20 – 14:35 Finansowanie działań związanych z ochroną powietrza – WFOŚiGW;
   14:35 – 14:55 Doświadczenia beneficjentów, dobre praktyki:
   - Katarzyna Dzióba, Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze
   - Paweł Gocyła, Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza;
   14:55 – 15:15 Projekt SERPENTE – prezentacja i film – Bogna Gwoździewicz, Górnośląski Związek Metropolitalny.
   15:15 – 15:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a